ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Спортувай с велосипед от „Нестле за Живей Активно“

 

 

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128. с организационната подкрепа на „Апра“ ООД („Агенцията“).

 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта "Спортувай с велосипед от „Нестле за Живей Активно “ се провежда между  18.06.2019г. и 23.06.2019г., по-нататък упомената като „Играта“. 

 

Начало на Играта:   0:00 часа на 18 юни 2019 г.

Край на Играта:  16:00 часа на 23 юни 2019г.  

 

Играта се провежда във връзка със събитието “Нестле за Живей Активно!“ („Събитието“), което ще се проведе на 23 юни 2019 г. в Борисовата градина, гр. София.

 

В Борисовата градина ще са някои от най-популярните спортисти и актуални изпълнители. Участниците ще могат да спортуват заедно с Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Евгени Иванов-Пушката и момичетата от ВК „Марица“.

 

Активности и локации:

 

 • Спортни активности на сцена "Естрада" или пред паметника на Съветската армия с някои от най-популярните спортисти и актуални изпълнители - Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Евгени Иванов-Пушката и момичетата от ВК „Марица“ от 10 ч.
 • Традиционен маратон с кучета, който започва пред паметника на Съветската армия в 9:30 ч.
 • Приключения на NESCAFÉ 3in1 Bulgaria, включително уроци по скейт от Five High skatepark и по ролери от Extreme skate от 11:00 ч.
 • Изпитания за логично мислене и бързина на от 11:00 ч., подготвени от екипа на ароматното кафе NESCAFÉ Dolce Gusto Bulgaria.
 • Турнир по футбол и тенис на маса на игрището на Спортна София от 11:00 ч. powered by NESCAFÉ 3in1.
 • Баскетболен турнир с Буба Баскет от 11:00 ч., организиран от LION.
 • Забавни игри за теб и твоя домашен любимец от 10:00, организирани от  Purina Bulgaria, заедно с Асен Аролски от AATraining - Обучение на кучета.
 • Закачки за креативност, подготвени от екипа на Nesquik Bulgaria от 11:00 ч.
 • Надпревара по лека атлетика с Тереза Маринова и в активностите по Гимнастика HEAL FIT Gymnastics на локацията на инициативата Нестле за По-здрави деца от 11:00 ч.
 • Забавни игри за Вашия малчуган  от 11:00 ч., подготвени от нашите приятели от KindyROO и Nestlé Baby.
 • KITKAT кът за почивка, в който участниците могат да се настанят удобно след активния ден с освежаваща чаша NESCAFÉ FRAPPE;
 • Семеен пикник с MAGGI от 12:00 ч.

 

По традиция активният ден ще приключи с много музика. Точно в 18:00 часа на сцена „Естрада“ в Борисовата градина ще забият едни от най-добрите непрофесионални банди, а след това Играта, DARA и Pavell & Venci Venc' ще разтърсят парка с най-големите си хитове.

 


 

 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньора – „АПРА“ ООД.

 

5. НАГРАДИ

 

(1) Ще бъдат раздадени общо 6 (шест) велосипеда (наричани по-долу „награди“). Три от велосипедите са дамски.

 

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност. Организаторът полага усилия да разпредели велосипедите сред печелившите, като отчита техните предпочитания дали велосипедът да е дамски или не, но не гарантира, че ще може да удовлетвори желания предвид наличностите.

 

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

 

(4) Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия.

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

Вариант 1

 

 • Регистрирай се на платформата http://www.jiveiaktivno.bg в периода от 00:00 на 18 юни 2019г. до 16:00 на 23 юни 2019г.

 

За да се регистрира, потребителят попълва електронен адрес (e-mail) в регистрационната порта или използва личния си профил в социалните мрежи Facebook или Google connect, съгласява се с Правилата за ползване на сайта и потвърждава, че е навършил(а) 18 години. След като получи имейл  с линк за активиране на профила, потребителят попълва парола в последващия екран.

 

Вариант 2

 

 • Eла на Нестле за Живей Активно! на 23 юни 2019г. в Борисовата градина в гр. София.
 • Намери скрития зад QR код хаштаг, наличен на всяка от локациите на Събитието, описани по-горе.
 • Качи твоя снимка от Събитието в Instagram или страницата във Facebook на Нестле за Живей Активно! 2019 и добави хаштага, открит на локациите на Събитието до 16:00 на 23 юни 2019г.

 

На какви изисквания трябва да отговаря Вашата снимка?

 

Снимката не трябва да съдържа неподходящо съдържание. „Неподходящо съдържание“ е всеки материал, който директно или индиректно:

 

 • съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;
 • включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;
 • показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;
 • показва тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;
 • съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави.

 

Участникът декларира и гарантира, че:

 

 • Той/ тя е автор/изпълнител на снимката;
 • Ако снимката съдържа лични данни на друго лице, което е различно от самия участник, последният е получил предварителното съгласие на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата Игра.

 

7.  ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

(1) След края на Играта, печелившите се определят на случаен принцип чрез жребий от комисия в състав от трима членове (представител на Организатора, представител на Агенцията и изпълнителя Ивайло Иванов - Играта).

 

(2) Имената на печелившите ще бъдат обявени на http://www.jiveiaktivno.bg и на страницата във Facebook на Нестле за Живей Активно! 2019 до 18:00 ч. на 23 юни 2019 г. Организаторът ще се свърже с печелившите на предоставените от тях имейл или профил във Facebook или Instagram веднага след тяхното обявяване.

 

(3) Печелившите получават наградите си на концерта на Събитието, който ще започне от 18:00 часа  на 23 юни 2019 г. на сцена „Естрада“ в Борисовата градина, като награждаването се предвижда да се състои в интервала от  20:00 ч. до 21:30 ч. За тази цел, печелившият се явява за удостоверяване на самоличността и подписване на документите съгласно ал. 6 по-долу до 21:20 ч.

 

(4) В случай, че печелившият участник не може да присъства на концерта по обективни причини, същият може да се свърже до 8 юли 2019 с Организатора.

 

(5) Ако не се свърже с Организатора в срок, участникът губи правото си на наградата и Организаторът влиза в контакт с първата изтеглена резерва.

 

(6) За да получи наградата, спечелилият участник трябва до 21:20 ч. на 23 юни 2019 г. да:

 • Да се яви пред сцена „Естрада“ в Борисовата градина и да потърси представител на Организатора;
 • представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;
 • подпише приемо-предавателен протоколведно с декларация за получената награда, която служи на Организатора за целите на деклариране на името на печелившия и получената награда съгласно т. 10 по-долу. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

 8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

 

(1) Организаторът не носи отговорност в следните случаи:

 

(а) дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите;

(б) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

 

(2) В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата на Играта от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

9. ЛИЧНИ ДАННИ

 

(1) „Нестле България“ АД – Организатор и „АПРА“ (компания, подготвяща събието Нестле за Живей Активно), обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

 

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

 

(4) Участвайки в Играта по горепосочените начини, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори („Апра“ ООД) личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл).

 

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

 

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат обявени от сцената по време на събитието Нестле за Живей Активно и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

 

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни или да изтриe профила си. За тази цел, участник трябва да влезе в секцията за редакция на пофил, в която в края на страницата се намира бутон „Изтрий профила“ и да потвърди, че желае профилът да бъде изтрит. След извършване на гореизброените действия профилът се заличава незабавно, като се изтриват всички данни

.

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

 

(9) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

 

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 

(11) Организаторът обработва личните данни на участниците за срока, необходим за идентифициране на участниците, установяване на контакт с печелившите, и отговаряне на въпроси и сигнали от участниците. Личните данни на печелившите се съхраняват за срок от 11 години след  края на Играта.

 

(12) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 

10. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

 

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

 

(2) В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора  декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

 

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

 

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

 

(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в http://www.jiveiaktivno.bg, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение на участниците.

 

(2) Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook.

 

(3) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

 

(4) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

(5) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

 

(6) Правилата на Играта са публикувани/обявени на jiveiaktivno.bg. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

 

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.