Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Спортни клубове

Фуутура

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България – чрез неформални методи с акцент върху спорта, здравословния и активен начин на живот. Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на обществото, развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта и здравословния начин на живот, спортни научни изследвания, програми за обмен, социално включване чрез спорт, включително и към по-добро спортно образование на децата и юношите, за умствено и физическо по-здраво общество, за по-добра спортна база за бъдещи професионални спортисти, като перспектива и ролеви модел, както и за по-добра физическа култура, за превенция и противодействие на много вредни навици, депресия, пристрастявания, наднормено тегло, агресия и др.

Повече за Фуутура можете да научите на уеб сайта им.

  • Подходящ за деца

Локация

София