Контакти

НОВИНИ

ПРАВИЛА НА МИНИ ИГРА „ЖИВЕЙ АКТИВНО! MEET&GREET”
14  Септември  2016г.

ПРАВИЛА НА МИНИ ИГРА „ЖИВЕЙ АКТИВНО! MEET&GREET”

. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

1. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

  1. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
  2. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
   1. (а) дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
   2. (б) загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта;
   3. повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани.