Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Спортове

Стрийт футбол

Стрийт футболът е вид колективна игра, която се играе от трима души в отбор на затворено пространство. В този вид игра няма вратар, но отново целта на играчите е да отбелязват голове във вратата на противника.

Стрийт футболът е изключително интензивен спорт, тъй като има мрежа, която не позволява на топката да напусне полето и по този начин играта не се прекъсва. Малката площ и малкия брой играчи изискват комбинативност и работа в екип. Важно е да бъдем добре загряти, когато практикуваме, какъвто и да било спорт. При стрийт футболът не се изисква треньор, тъй като е достъпен за всички и позволява импровизации. Размерите на полето са колкото физкултурен салон, което позволява на децата да играят дори на закрито.

Тренировките в затворени пространства могат да започнат още от 4-5 годишна възраст при децата с повече хора в отбор и с времето да се преминава към футзала и накрая в отворени пространства.

Тъй като площта е малка, а пространството затворено, стрийт футболът научава децата на правилно позициониране и комбинативно мислене.

Няма специфични препоръки и изисквания към този тип спорт.

 

Източник: Виктор Кирков