Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Спортове

Таекуондо

Олимпийският спорт таекуондо е едно от най – систематизирани и научно обосновани бойни изкуства, което има за цел да развие в практикуващите го определени духовни и психологически качества наравно с физическите. Състезателният характер на спорта е разделен в три направления – спаринг (двуборства), пумсе (изпълнение на комбинация от техника, форма) и ханмадан (изпълнение на различни техники за чупене на дъски, комбинирани със скокове). Таекуондо е също така и корейско учение, което предлага разнообразни начини за самоусъвършенстване чрез трениране на тялото и ума.

Целта на таекуондо е да развива хармонично нашия живот и непрекъснато да го подобрява чрез своите уникални принципи и начин на развитие. Чрез заниманията по таекуондо децата неусетно изграждат у себе си психическите качества: воля, упоритост, постоянство, устойчивост на вниманието, концентрация, умение да общуват с връстниците си, борбеност, способност да реагират адекватно в трудни ситуации. Заниманията повишават гъвкавостта на ставите и мускулите, което е важна предпоставка за укрепване на тялото и подпомага превенцията на болести на опорно-двигателния апарат

Подходящата възраст за започване на тренировки по таекуондо е 5 години. Натоварванията и упражненията са съобразени със възрастовите особености на всеки трениращ. Пред всяко дете се поставят постижими цели, като се изгражда цялостен метод за дефиниране на очакванията, желанията и нуждите. Така децата изпитват удовлетворение при всяка успешна задача и постоянно имат представа дали дават всичко от себе си.

В процеса на трениране, малките деца се научават на лидерство, работа в екип, взаимопомощ, отговорност, спазване на правила и друти полезни навици. Чрез двуборствата (спаринг) в таекуондо децата се научават как да преживяват победата и загубата, което е от голямо значение за поведението им в живота. Колановата система също така дава представа за постигнатия прогрес и научените техники и желание за усъвършенстване.

Много от децата са с нисък процент на двигателна култура и трудно се мотивират по време на тренировэчния процес. Треньорът (инструкторът) посредством правилни тренировки и напътствия трябва да мотивира децата да се стараят да бъдат по-добри, да тренират повече и по – усърдно.

Като олимпийски спорт таекуондо има определени предимства, които го правят привлекателен за съвремените деца. Той дава умения за самоотбрана и за развитие във всички аспекти на физическото усъвършенстване. Занимаващите се с таекуондо изграждат морални и духовни ценности, които могат да отговорят на нарастналите потребности на обществото ни за добре развити, здрави личности с богата двигателна култура и високо ниво на двигателни способности.

Източник
Радостин Григоров

Клубове предлагащи спорта