Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Спортове

Тенис на маса

Тениса на маса е занимателна общодостъпна спортна игра с малка пластмасова топка. Тя може да се играе без разлика в пола от 7 годишна възраст нагоре без ограничения. Тенисът на маса  получава широко разпространение към края на 19 век. През 1900 година се утвърждава като спорт, а през 1901 година се провеждат първите официални състезания.

Същността на играта се състои в прехвърлянето на топката през мрежата в полето на противника, чрез удар с ракетата по нея след първия й отскок в собственото игрално поле. Допускането на грешка води до печеленето на точка от страна на противника.

Играе се до 11 точки в гейм,до 3 от 5 или 4 от 7 спечелени гейма.

Благодарение на своите изключително богати възможности за действие тенисът на маса е прекрасно средство за физическо възпитание. Неговото практикуване под формата на активен отдих и емоционално развлечение помага за възтановяване на силите, подпомага практикуващите го в тяхната трудова дейност. Достъпноста и увлекателноста на тази игра са и спечелили милиони привърженици по целия свят. Погледнато от друга страна в аспекта на постигането на високи спортни постижения ,тенисът на маса е изключително труден, високотехничен, много атлетичен и психологичен вид спорт,който поставя високи изисквания към състезателите.

Многобройните изследвания върху системно практикуващите тенис на маса, доказват убедително положителното влияние на тази атлетична игра с променлива интензивност върху тяхното физическо развитие. Тя развива ценни физически качества – бързина (на реакцията,на придвижването с краката, на замаха с ръката за нанасяне на удар),ловкост,гъвкавост,издръжливост и сила. Усъвършенства функционалните възможности на сърдечносъдовата и дихателна система, развива чувството за ориентация,устойчивоста на вниманието, съобразителноста и други ценни психични качества. В процеса на непрекъснатата борба за извоюване на победа се развиват волеви качества на личноста.

Тренировките с деца започват  обикновенно от  7-8 годишна възраст като е възможно по преценка на треньора да започнат и от по ранна възраст.

При тренировките с деца е важно да се знае:

  • При тях волевите усилия са краткотрайни и ситуативни. Децата реагират главно емоционално и имат игрова насоченост.
  • Кратковременно задържане на концентрация
  • Преобладава нагледнообразната памет

В този възрастов период се поставят основите на бързина на простата реакция, максимална честота на движенията и равновесна устойчивост. Също така съществуват оптимални възможности за развитие на бързина, ловкост и гъвкавост поради голямата подвижностна нервните процеси. Двигателните качества трябва да се развиват комплексно, както и в непосредствена връзка с изгражданите двигателни навици и умения. Тук по-лесно се понасят занимания с голям обем и по-трудно такива с голяма интензивност. Трябва да доминира разностранната подготовка. Момчетата са с по-големи стойности на бързинаи сила, а момичетата – на гъвкавост, чувство за ритъм и пластичност на движенията. За тази възраст най-подходящо е да се използват упражнения с динамичен характер. Двигателната дейност при натоварването трябва непременно да се контролира от треньора, тъй като децата под въздействието на емоциите не могат да преценят сами реалното натоварване.

Клубове предлагащи спорта