Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Активен живот при децата

Гимнастиката - като част от живота на децата

Гимнастиката заема челно място във физическото възпитание, а ползите от нея са много. Тя е включена в образователната система на подрастващите, за да развива детето като всестранна и хармонична личност. Също така подсилва здравето, изгражда поведение и морал и развива мисленето.

Ползите от заниманията и тренировките по гимнастика:

  • гимнастическите упражнения (ходене, бягане, катерене, лазене, пълзене, упражненията за равновесие, скокове и др.) са от особено значение в живота на човека. Те се използват за подготвяне на организма за физическо натоварване, за сутрешна гимнастика, за рехабилитация при различни заболявания, както и за удоволствие;
  • чрез гимнастическите упражнения се постига красиво и хармонично развито тяло;
  • гимнастическите упражнения съдействат за създаването на здраво поколение с добро физическо развитие и висока работоспособност, а също така съдействат за постигане на високо спортно майсторство;

Гимнастиката възпитава подрастващите на дисциплина, отговорност, трудолюбие и уважение. Също така развива най-важните за живота морални качества: постоянство, настойчивост, смелост, увереност, самообладание, борбеност.

Заниманията по гимнастика могат да започват от 6-7-годишна възраст и да се провеждат 2 пъти седмично под ръководството на квалифицирани специалисти в спорта. Тези тренировки укрепват здравословното състояние на децата, формират знания, умения и навици, свързани с хореографията и гимнастиката – характерни приложни упражнения и игри, координация на движенията и физическото развитие на децата; създават интерес към системни занимания с гимнастика; помагат за постигане на физическо съвършенство и високо спортно майсторство; подготовят за участие в държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри.
От ранна детска възраст гимнастическите занимания могат да въздействат различно на децата. Известно е, че съществуват многобройни упражнения, които обаче трябва да се изпълняват след определена подготовка. Затова най-подходящо е да се даде конкретно предпочитание за организираните занимания. За всяка тренировка се изисква строга система на подготовка.

Независимо, че е индивидуален спорт, в голяма част от състезанията участието на спортистите е отборно. Работата в екип е особено важна и наложителна за успешни представания, както в масови гимнастически прояви, така и в състезания.
Съществуват много възможности за привличане на деца към активни занимания. Например, организиране на масови занимания с физически упражнения и с гимнастика за всички възрасти; провеждане на традиционни предпразнични регионални състезания, гимнастради. Може да бъде предизвикан интерес и с въвеждане на преметни награди, медали и грамоти.
Изключително важно е разпространяването на информация за ползата от физическите упражнения и гимнастиката. Тя е отлична за нашето здраве, красота, самодисциплина и самоконтрол.

Чудесен начин да заинтригуваш детето си е да го включиш в предновогодишни състезания и игри, свързани с гимнастиката. По този начин упражненията се превръщат в празник.

Важно е да бъде оптимизирана работата по гимнастика с децата и подрастващите; да се конкретизират целите и задачите през следващите години; да се разрешат най-неотложните проблеми, свързани с двигателната активност на децата и с проблемите на елитната гимнастика за успешно участие на представителните отбори от Р. България в квалификацията за олимпийските игри.

 

Автор:
Йордан Йовчев
Йордан Йовчев

Подобни статии